Czarny węgiel, kruchy lód (2015)
  • Bai ri yan huo
  • 1h 46m
Jezioro dzikich gęsi (2020)
  • Nan fang che zhan de ju hui
  • 1h 57m
Żegnaj mój synu (2020)
  • Di jiu tian chang
  • 3h 5m