Linki ułatwień dostępu

§1
Sprzedaż online

 1. Sprzedaż i dystrybucję kodów dostępu do platformy internetowej www.e-kinopodbaranami.pl prowadzi Kino Pod Baranami, Rynek Główny 27, 31-010 Kraków, zwane dalej KPB.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a KPB zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków: a) złożenia przez Użytkownika zamówienia online, b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym online (e-przelewem) lub przy użyciu karty kredytowej, c) otrzymania przez Użytkownika od KPB potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.
 3. Dokonując zakupu kodów w systemie online, Użytkownik akceptuje warunki, określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Ceny kodów dostępu, oferowanych przez KPB, zawierają podatek VAT.
 5. Przy zakupie kodów dostępu online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelewu) lub karty kredytowej.
 6. Płatności za kody dostępu obsługuje spółka Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, przy pomocy portalu internetowego www.przelewy24.pl. KPB nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
 7. W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym, jeżeli zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia - zostanie ono anulowane.
 8. Każde zamówienie posiada osobisty identyfikator transakcji, który należy zachować w tajemnicy. KPB nie odpowiada za skutki udostępnienia kodów dostępu osobom trzecim.

§2
Ochrona danych

 1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez KPB danych osobowych, podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 2. Wszystkie dane, podane przez Użytkownika, są automatycznie szyfrowane przed transmisją do KPB bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
 3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez KPB w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń, wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

§3
Postanowienia końcowe

 1. KPB nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. KPB nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Obowiązują Warunki korzystania na platformie www.e-kinopodbaranami.pl

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl.


Pobierz aplikację ScreenPlus, wybierz E-Kino Pod Baranami i zaloguj się, by oglądać wypożyczone filmy.

Znajdź i pobierz aplikację E-Kino Pod Baranami na swoim telewizorze, by oglądać wypożyczone filmy.