Bądź sobą, czyli nieopowiedziana historia Alice Guy-Blaché (2018)
  • Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché
  • 1h 43m