Linki ułatwień dostępu

Używamy plików cookies, by zbierać informacje o użytkownikach tej strony. Pliki cookies to proste dokumenty tekstowe, które przechowywane są na Twoim komputrze lub urządzeniu mobilnym przez serwer strony internetowej. Każdy plik zawiera anonimowe informacje dotyczące unikalnego identyfikatora, nazwę domeny oraz wartości liczbowe.

Jeśli chcesz usunąć pliki cookies używane przez tę stronę, możesz tego dokonać za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki.

Niezbędne pliki cookies

Te pliki są wymagane dla poprawnego funkcjonowania strony. W naszym przypadku, niezbędne pliki cookies mówią nam, czy zgadzasz się na opisaną tutaj politykę.

Analityczne pliki cookies

Te pliki umożliwiają nam sprawdzanie ruchu na naszej stronie, żebyśmy mogli monitorować i poprawiać jej działanie. Wszystkie informacje przechowywane w tych plikach są anonimowe.

Funkcjonalne pliki cookies

Te pliki cookies umożliwiają nam dostarczanie funkcjonalności naszych partnerów. Mogą być ustalone przez tychże partnerów lub przez nas. Niektóre funkcjonalności nie będą działały poprawnie bez tych plików.


We use cookies to collect information about users on this website. Cookies are simple text files that are stored on your computer or mobile device by a website’s server. Each cookie contains some anonymous information such as a unique identifier, the website’s domain name, and some digits and numbers.

If you wish to delete the cookies that are set by this website, you can do so through your browser settings.

Strictly Necessary Cookies

These cookies are required for the website to function. In our case, the only strictly necessary cookie is one that tells us if you have accepted this cookie policy.

Performance Cookies

These cookies let us measure traffic on the website so we can monitor and improve performance. All information collected with these cookies is anonymous.

Functionality Cookies

These cookies allow the website to provide additional functionality via third party services. They may be set by the third party provider or us. Some services will not function correctly without these cookies.

Pobierz aplikację ScreenPlus, wybierz E-Kino Pod Baranami i zaloguj się, by oglądać wypożyczone filmy.

Znajdź i pobierz aplikację E-Kino Pod Baranami na swoim telewizorze, by oglądać wypożyczone filmy.